Thursday, January 29, 2009

الى غزة TO GAZA A GAZA για τη Γάζα Vers GAZA Nach Gaza


في الذكرى الأولى لسقوط الحدود في رفح بين غزة ومصر، تعلن اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني عن بدء حملة "التحرك إلى غزة"
في 27 ديسمبر 2008 شنت إسرائيل هجوم بشع على غزة أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 فلسطينيا -- من بينهم أكثر من 400 طفل -- وإصابة الآلاف و تدمير المنازل والمدارس وأماكن العبادة ، والبنية التحتية الأساسية مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية .
هذا الدمار تفاقم من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل ، الذي ترك الفلسطينيين سجناء في غزة داخل حدود خلقتها إسرائيل معتمدين فقط على الإمدادات الضئيلة التي تسمح إسرائيل بدخولها.
الهدف:
إنهاء الحصار المفروض على غزة
الرؤية:
نتمنى أن تنتشر الدعوة بشكل محلي مختلف في أماكن مختلفة بجميع أنحاء العالم. سواء كانت المسافة المقطوعة مشياً محددة أو غير محددة، سواء شارك فيها مجموعات كبيرة أو أفراد ، سواء تنادي المسيرات بالمقاطعة أو بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب، فنحن نأمل أن تنتشر تلك الجهود و تتسارع.
على الرغم من أن الهجوم الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة قد توقف، فأن الكارثة لم تنتهي بعد. لذلك يجب أن نغتنم هذه الفرصة للعمل والدعوة إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة.
تعمل حكوماتنا باختلاف سياستها على حجب وتجاهل عملنا السياسي مما لم يترك لنا سوى الاتجاه إلى الشارع بعمل جماعي عالمي يدين أعمال إسرائيل الوحشية.
ستبدأ مجموعة في مصر التحرك في اتجاه غزة من عدة مواقع مختلفة: في 6 فبراير
تابع كل الفعاليات على http://www.togaza.net/
للاتصال بنا : info@togaza.net
للنشر على الموقع اكتب ل admin@togaza.net


In commemoration of the breaching of the Rafah border between Gaza and Egypt one year ago on January 23rd, 2008 the Egyptian Popular Committee in Solidarity with The Palestinian People is calling for a MARCH TO GAZA.
On December 27th, 2008 Israel launched a horrific bloodbath in Gaza eventually killing almost 1500 Palestinians - including over 400 children - and injuring thousands. The ensuing military onslaught destroyed homes, schools, places of worship, and essential infrastructure, leading to a humanitarian catastrophe. The destruction wreaked by these attacks is exacerbated by Israel’s ongoing siege, which has left the Palestinians in Gaza prisoners within Israeli-created borders and dependent on the meagre trickle of supplies their occupier allows in.
The Call:End the Siege on Gaza.The Vision:We hope for the call to spread organically and to look different in different places around the world. Whether a defined or indefinite distance is walked, by a specific group or individually; whether calling for boycott or the indictment of Israel for war crimes we are hoping that such efforts will pick up momentum and spread.
Though the vicious Israeli assault on Gaza has, for the time being, halted, this catastrophe has not been solved. Let us seize this time of urgency to act and call for an end to the siege on Gaza. Our resistance is ignored and obscured by the hypocrisy of our respective governments and so we, the multitude, have no choice but to take to the streets in a collective global expression of condemnation of Israel’s actions.
à The Egypt group will march on Gaza from multiple locations starting February 6th
Follow all events at: http://www.togaza.net/
Email: info@togaza.net
For access to posting at the site: admin@togaza.netEn commémoration du forçage de la frontière entre Gaza et l’Égypte à Rafah, il y a un an, le 23 janvier 2008, le Comité populaire égyptien de solidarité avec le peuple palestinien appelle à une « MARCHE VERS GAZA ».
Le 27 décembre 2008, Israël a déclenché un bain de sang effroyable à Gaza, faisant environ 1 500 morts parmi les Palestiniens – dont 400 enfants – et des milliers de blessés. L’assaut militaire qui a suivi a détruit maisons, écoles, lieux de culte, et infrastructures essentielles, engendrant une catastrophe humanitaire.
Cette destruction est accentuée par l’état de siège préexistant à Gaza, imposé par Israël. Cette situation a fait des Palestiniens de Gaza, des prisonniers à l’intérieur de frontières créées par Israël, dépendants du peu d’approvisionnement autorisé par leur occupant.
L’appel :
Mettez fin à l’état de siège sur Gaza !
Vision :
Nous espérons que cet appel se répandra de lui-même, selon des formes différentes, à différents endroits à travers le monde. Que la distance marchée soit déterminée ou pas ; que l’action vienne d’un groupe spécifique ou d’individus ; qu’il appelle au boycott ou à la mise en accusation d’Israël pour crimes de guerre… Nous espérons que ces efforts se propageront et se renforceront.
Même si l’attaque brutale d’Israël sur Gaza s’est interrompue pour le moment, aucune solution à cette catastrophe n’a été apportée. Saisissons-nous de ce moment d’urgence pour agir et réclamer la fin de l’état de siège imposé à Gaza. Notre résistance est ignorée et dissimulée par l’hypocrisie de nos gouvernements respectifs. C’est pour cette raison que nous, les Peuples, n’avons d’autres choix que d’investir la rue pour exprimer notre condamnation collective, à l’échelle globale, des actes commis par Israël.
--- « Egypt Group » entamera sa marche vers Gaza, au départ de différentes villes, le 6 février 2009.
Suivez les événements : http://www.togaza.net/
Mél : info@togaza.net
Pour diffuser des informations sur le site : admin@togaza.netEn conmemoración de la apertura de una brecha en la frontera de Rafah entre Gaza y Egipto hace un año el 23 de enero de 2008, el Comité Popular de Egipto en Solidaridad con el pueblo palestino está llamando a una MARCHA A GAZA.
El 27 de diciembre de 2008, Israel lanzó una terrible baño de sangre en Gaza, matando eventualmente a casi 1.500 palestinos - entre ellos más de 400 niños - e hiriendo a miles. El ataque militar destruyó viviendas, escuelas, lugares de culto, y la infraestructura esencial, dando lugar a una catástrofe humanitaria. La destrucción causada por estos ataques se ve agravada por el continuo asedio de Israel, que ha dejado a los palestinos de Gaza prisioneros dentro de las fronteras creadas por Israel y dependientes de los escasos suministros que el ocupante permite que entren.
La convocatoria:
Poner fin al asedio de Gaza.
La Visión:
Esperamos que la llamada se propague orgánicamente y adquiera un aspecto distinto en diferentes lugares de todo el mundo. Ya sea la distancia de la marcha determinada o indefinida, por un grupo determinado o individualmente, se pida el boicot o el procesamiento del gobierno de Israel por crímenes de guerra, esperamos que esos esfuerzos tomen impulso y se difundan.
A pesar de que el feroz asalto de Israel sobre Gaza, por el momento, se ha detenido, esta catástrofe no ha sido resuelto. Vamos a aprovechar este momento de urgencia para actuar y pedir que se ponga fin al asedio a Gaza. Nuestra resistencia es ignorada y oscurecida por la hipocresía de nuestros respectivos gobiernos y por lo tanto, la multitud, no tiene otra opción que tomar las calles en una expresión colectiva mundial de condena de las acciones de Israel.
El grupo de Egipto marchará a Gaza desde varias ubicaciones a partir del 6 de febrero.In Erinnerung an den Durchbruch der Mauer in Rafah zwischen Gaza und Ägypten ruft das Ägyptisch Bürgerkomitee in Solidarität mit dem Palästinensischen Volke zu einem internationalen MÄRSCHEN NACH GAZA auf.
Am 27. Dezember 2008 begann Israel ein schreckliches Blutbad in Gaza und tötete in den nächsten Wochen fast 1500 PalästinanerInnen – davon über 400 Kinder – und hinterließ tausende Verletzte. Israels militärischer Angriff zerstörte Häuser, Schulen, Gebetsstätten und essentielle Infrastrukturen, und führte zu einer humanitären Katastrophe. Die Zerstörung durch diese Attacken verschärfte Israels anhaltende Belagerung, die die PalästinenserInnen in Gaza zu Häftlingen innerhalb der von Israel kreierten Grenzen gemacht und sie in Abhängigkeit von den wenigen, von den israelischen BesetzerInnen zugelassenen, Lieferungen versetzt hat.
Der Aufruf:
Beendet die Belagerung Gaza des Gazastreifens.
Die Vision:Wir hoffen, dass sich der Aufruf organisch verbreitet und an verschiedenen Orten dieser Welt eine andere Form findet. Ob eine festgelegte oder freie Strecke begangen wird, ob feststehende Gruppen oder Einzelpersonen den Marsch organisieren und laufen, ob Ihr zu einem Boykott oder zur Verurteilung von Israels Kriegsverbrechen aufruft – wir hoffen, dass solche Bemühungen eine Eigendynamik entwickeln und sich verbreiten.
Auch wenn Israels brutaler Angriff auf Gaza derzeit eingestellt ist, wurde diese Katastrophe damit noch nicht gelöst. Lasst uns diesen Zeitpunkt der Dringlichkeit nutzen, handeln, und ein Ende der Belagerung des Gazastreifens fordern. Unser Widerstand wird von unseren jeweiligen Regierungen ignoriert und durch ihre Heucheleien verschleiert, so dass wir, die Mehrheit, keine andere Wahl mehr haben als in einem gemeinsamen Ausdruck unserer Verurteilung von Israels Taten auf die Strassen zu gehen!
à Die ägyptische Gruppe wird am 6. Februar von unterschiedlichen Ausgangspunkten aus ihren Marsch beginnen.
Alle Aktionen sind aufgeführt unter: http://www.togaza.net/
Email: info@togaza.netΣτην επέτειο του ανοίγματος των συνόρων της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου πριν από ένα χρόνο στις 23 Γενάρη 2008, η Αιγυπτιακή Λαϊκή Επιτροπή Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό καλεί σε μια πορεία προς τη Γάζα.
Στην επέτειο του ανοίγματος των συνόρων της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου πριν από ένα χρόνο στις 23 Γενάρη 2008, η Αιγυπτιακή Λαϊκή Επιτροπή Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό (στα αγγλικά εδώ) καλεί σε μια πορεία προς τη Γάζα.
Στις 27 Δεκεμβρίου 2008 το Ισραήλ ξεκίνησε μια φρικιαστική αιμοτοχυσία στη Γάζα που είχε σαν αποτέλεσμα τη δολοφονία πάνω από 1500 Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων 400 παιδιών – και τον τραυματισμό χιλιάδων. Η στρατιωτική επίθεση που ακολούθησε κατέστρεψε σπίτια, σχολεία, τόπους λατρείας και βασικές υποδομές, οδηγώντας σε ανθρωπιστική καταστροφή. Η καταστροφή που άφησαν πίσω τους αυτές οι επιθέσεις επιδεινώνεται από το συνεχιζόμενο αποκλεισμό που επιβάλλει το Ισραήλ, που φυλάκισε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα μέσα σε σύνορα που όρισε το Ισραήλ και τους υποχρέωσε να εξαρτώνται από ελάχιστες ποσότητες προμηθειών που επιτρέπει ο κατακτητής να μπουν.Το κάλεσμα:Σταματήστε τον Αποκλεισμό της ΓάζαςΤο όραμα:Ελπίζουμε το κάλεσμα να απλωθεί οργανωμένα και με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Είτε γίνει πορεία για προκαθορισμένη ή μη απόσταση, από μια συγκεκριμένη ομάδα ή από μεμονωμένα άτομα, είτε καλούν για μποϊκοτάζ ή για παραπομπή σε δίκη για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ελπίζουμε ότι τέτοιες προσπάθειες θα έχουν ευρεία απήχηση.Αν και η θηριώδης επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, προς το παρόν, έχει σταματήσει, αυτή η καταστροφή δεν είναι λύση. Ας αδράξουμε αυτή τη φορά την επείγουσα κατάσταση για να δράσουμε και να απαιτήσουμε το τέλος του αποκλεισμού στη Γάζα. Η αντίσταση μας αγνοείται και επισκιάζεται από την υποκρισία των κυβερνήσεων μας, και έτσι εμείς, τα πλήθη, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε τους δρόμους σε μια συλλογική παγκόσμια έκφραση καταδίκης των ισραηλινών πράξεων.Η αιγυπτιακή ομάδα θα πορευτεί προς τη Γάζα από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ξεκινώντας στις 6 Φλεβάρη.
Τα γεγονότα θα ανακοινώνονται στο http://www.togaza.net/ (θα ξεκινήσει σήμερα 23/1 η ενημέρωση του)
Email: info@togaza.net
Για να μπορείτε να αναρτήσετε στο site: admin@togaza.net

No comments: